ตามรอยพระธรรมจาริกรุ่นแรกผู้เสียสละ
เล่าขานถึงตุ๊ลุงมหา
หลวงตาทำงาน

ศูนย์อบรมฯ ธรรมจาริก
- พื้นที่รับผิดชอบ

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
- ท่องเที่ยวใกล้อาศรม  

         

  
                   
  ภาพเก่าเล่าธรรมจาริก       เดินทางเผยแผ่      ส่งคณะขึ้นรถไฟ       โอวาทธรรมฯ         ธรรมเมตตา        เยี่ยมธรรมจาริก     เข้าถึงพื้นที่ยุคแรกText
   

สองคนยลตามช่อง  คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม  คนหนึ่งตาแหลมคม  มองเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย


ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


Text

 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 11 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
963 คน
9221 คน
90480 คน
เริ่มเมื่อ 2010-12-17

 

รอยพระยุคลบาทในหลวง

ชุดเพลงธรรมจาริก 

750 ปีเชียงราย 

 


ศูนย์อบรมศีลธรรมฯบ้านธรรมจาริก www.jarikcr.com                                                                                                                                                                                                                                         

 

สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

วัดศรีโสดา  พระอารามหลวง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เว็บไซต์ของเราคือ JARIKCR.COM  จาริกเชียงราย.คอม  เป็นเว็ปไซค์ของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก  ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  สังกัด  สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  วัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จาก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ  มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี  ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์  "สังคมคุุณธรรม  ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย"  ภารกิจด้านการพัฒนาจิตใจ  และการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  ภารกิจดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงาน  บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในสถานศึกษาและชุมชน
      2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  ข้อมูลสู่สาธารณชน
      3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมคุณธรรม  ความมั่นของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์


ดูแลระบบโดย

พระวิเชียร    อารยธมฺโม

หัวหน้าาศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก

ต.แม่จัน   อ.แม่จัน   จ.เชียงราย

 

ศูนย์อบรมฯห้วยน้ำเย็น
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

งาน หน.พระธรรมจาริก
เขต๒,๓(ภาพเก่า)

 รับโล่ฯผู้ว่าจังหวัด
หมู่บ้านศีล๕(ยางคำนุ)

 

พระสหายสมเด็จย่าเยี่ยม
พระธรรมจาริก

 

 

  MVภาพประกอบเพลงกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของศูนย์อบรมศีลธรรมฯ ส่งข้อมูลรูปภาพมาที่ Email : aravan2521@hotmail.com 

 

Copyright (c) 2010 by JARIKCR.COM                                                             

Designed by: free templates online