ตามรอยพระธรรมจาริกรุ่นแรกผู้เสียสละ
เล่าขานถึงตุ๊ลุงมหา
หลวงตาทำงาน

ศูนย์อบรมฯ ธรรมจาริก
- พื้นที่รับผิดชอบ

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
- ท่องเที่ยวใกล้อาศรม  

         

  
                   
  ภาพเก่าเล่าธรรมจาริก       เดินทางเผยแผ่      ส่งคณะขึ้นรถไฟ       โอวาทธรรมฯ         ธรรมเมตตา        เยี่ยมธรรมจาริก     เข้าถึงพื้นที่ยุคแรกText
   

สองคนยลตามช่อง  คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม  คนหนึ่งตาแหลมคม  มองเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย


ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


Text

 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 369 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2186 คน
16668 คน
97927 คน
เริ่มเมื่อ 2010-12-17

 

รอยพระยุคลบาทในหลวง

ชุดเพลงธรรมจาริก 

750 ปีเชียงราย 

 


ศูนย์อบรมศีลธรรมฯบ้านธรรมจาริก www.jarikcr.com                                                                                                                                                                                                                                         

 

สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

วัดศรีโสดา  พระอารามหลวง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เว็บไซต์ของเราคือ JARIKCR.COM  จาริกเชียงราย.คอม  เป็นเว็ปไซค์ของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก  ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  สังกัด  สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  วัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จาก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ  มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี  ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์  "สังคมคุุณธรรม  ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย"  ภารกิจด้านการพัฒนาจิตใจ  และการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  ภารกิจดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงาน  บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในสถานศึกษาและชุมชน
      2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  ข้อมูลสู่สาธารณชน
      3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมคุณธรรม  ความมั่นของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์


ดูแลระบบโดย

พระวิเชียร    อารยธมฺโม

หัวหน้าาศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก

ต.แม่จัน   อ.แม่จัน   จ.เชียงราย

 

ศูนย์อบรมฯห้วยน้ำเย็น
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

งาน หน.พระธรรมจาริก
เขต๒,๓(ภาพเก่า)

 รับโล่ฯผู้ว่าจังหวัด
หมู่บ้านศีล๕(ยางคำนุ)

 

พระสหายสมเด็จย่าเยี่ยม
พระธรรมจาริก

 

 

  MVภาพประกอบเพลงกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของศูนย์อบรมศีลธรรมฯ ส่งข้อมูลรูปภาพมาที่ Email : aravan2521@hotmail.com 

 

Copyright (c) 2010 by JARIKCR.COM                                                             

Designed by: free templates online