ตามรอยพระธรรมจาริกรุ่นแรกผู้เสียสละ
เล่าขานถึงตุ๊ลุงมหา
หลวงตาทำงาน

ศูนย์อบรมฯ ธรรมจาริก
- พื้นที่รับผิดชอบ

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
- ท่องเที่ยวใกล้อาศรม  

         

  
                   
  ภาพเก่าเล่าธรรมจาริก       เดินทางเผยแผ่      ส่งคณะขึ้นรถไฟ       โอวาทธรรมฯ         ธรรมเมตตา        เยี่ยมธรรมจาริก     เข้าถึงพื้นที่ยุคแรกText
   

สองคนยลตามช่อง  คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม  คนหนึ่งตาแหลมคม  มองเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย


ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


Text

 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 369 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2185 คน
16667 คน
97926 คน
เริ่มเมื่อ 2010-12-17

 

รอยพระยุคลบาทในหลวง

ชุดเพลงธรรมจาริก 

750 ปีเชียงราย 

 


ศูนย์อบรมศีลธรรมฯบ้านธรรมจาริก www.jarikcr.com                                                                                                                                                                                                                                         

 

ทำเนียบพระธรรมจาริกและพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในความดูแลของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก

ตำบลแม่จัน    อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย


 พระเทเวศน์ จนฺทโชโต
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านทุ่งโค้ง

 พระคำพล มหิสฺสโร (สุริเตอร์)
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านยางคำนุ

 พระวิชา สุวิชฺชาโน
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านม้งเก้าหลัง

   

พระวิเชียร อารยธมฺโม
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริก

สามเณรนที กิตติเดชากุล
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริก

พระพีระพงษ์ วีรวํโส
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริก
(ไปช่วยงานห้องสารสนเทศวัดศรีโสดา)

   
   


พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก
ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อ - ฉายา (นามสกุล)

โทรศัพท์สามารถติดต่อได้

อาศรมฯ บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัดxml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

1.ม้งเก้าหลัง  (ม้ง,ไทยใหญ่,อาข่า)

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

พระวิชา  สุวิชฺชาโน

2.ธรรมจาริก (เย้า,จีนฮ่อ,อาข่า,ลีซอ)

แม่จัน

แม่จัน

เชียงราย

พระวิเชียร อารยธมฺโม(ฝอดสูงเนิน)

3.ธรรมจาริก (เย้า,จีนฮ่อ,อาข่า,ลีซอ)

แม่จัน

แม่จัน

เชียงราย

สามเณรนที  กิตติเดชากุล

4.  แม่หม้อ  (จีนห้อ ,อาข่า)

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

( ว่าง )

5.  ยางคำนุ (กร.)

ดอยฮาง

เมือง

เชียงราย

พระคำพล  มหิสฺสุโร  (สุริเตอร์)

6. ทุ่งโค้ง (กร.)

ดอนศิลา

เวียงชัย

เชียงราย

พระเทเวศน์ จนฺทโชโต (หล้าเป็ง)

7. อาแหละ

แม่สลอกนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

( ว่าง )

8. ป่าไร่หลวง

บ้านแซว

 เชียงแสน

 เชียงราย

( ว่าง )

     


 

ศูนย์อบรมฯห้วยน้ำเย็น
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

งาน หน.พระธรรมจาริก
เขต๒,๓(ภาพเก่า)

 รับโล่ฯผู้ว่าจังหวัด
หมู่บ้านศีล๕(ยางคำนุ)

 

พระสหายสมเด็จย่าเยี่ยม
พระธรรมจาริก

 

 

  MVภาพประกอบเพลงกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของศูนย์อบรมศีลธรรมฯ ส่งข้อมูลรูปภาพมาที่ Email : aravan2521@hotmail.com 

 

Copyright (c) 2010 by JARIKCR.COM                                                             

Designed by: free templates online