ตามรอยพระธรรมจาริกรุ่นแรกผู้เสียสละ
เล่าขานถึงตุ๊ลุงมหา
หลวงตาทำงาน

ศูนย์อบรมฯ ธรรมจาริก
- พื้นที่รับผิดชอบ

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
- ท่องเที่ยวใกล้อาศรม  

         

  
                   
  ภาพเก่าเล่าธรรมจาริก       เดินทางเผยแผ่      ส่งคณะขึ้นรถไฟ       โอวาทธรรมฯ         ธรรมเมตตา        เยี่ยมธรรมจาริก     เข้าถึงพื้นที่ยุคแรกText
   

สองคนยลตามช่อง  คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม  คนหนึ่งตาแหลมคม  มองเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย


ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


Text

 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 56 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1426 คน
4244 คน
85503 คน
เริ่มเมื่อ 2010-12-17

 

รอยพระยุคลบาทในหลวง

ชุดเพลงธรรมจาริก 

750 ปีเชียงราย 

 


ศูนย์อบรมศีลธรรมฯบ้านธรรมจาริก www.jarikcr.com                                                                                                                                                                                                                                         

 

ทำเนียบพระธรรมจาริกและพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในความดูแลของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก

ตำบลแม่จัน    อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย


 พระเทเวศน์ จนฺทโชโต
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านทุ่งโค้ง

 พระคำพล มหิสฺสโร (สุริเตอร์)
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านยางคำนุ

 พระวิชา สุวิชฺชาโน
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านม้งเก้าหลัง

   

พระวิเชียร อารยธมฺโม
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริก

สามเณรนที กิตติเดชากุล
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริก

พระพีระพงษ์ วีรวํโส
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริก
(ไปช่วยงานห้องสารสนเทศวัดศรีโสดา)

   
   


พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก
ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อ - ฉายา (นามสกุล)

โทรศัพท์สามารถติดต่อได้

อาศรมฯ บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัดxml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

1.ม้งเก้าหลัง  (ม้ง,ไทยใหญ่,อาข่า)

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

พระวิชา  สุวิชฺชาโน

2.ธรรมจาริก (เย้า,จีนฮ่อ,อาข่า,ลีซอ)

แม่จัน

แม่จัน

เชียงราย

พระวิเชียร อารยธมฺโม(ฝอดสูงเนิน)

3.ธรรมจาริก (เย้า,จีนฮ่อ,อาข่า,ลีซอ)

แม่จัน

แม่จัน

เชียงราย

สามเณรนที  กิตติเดชากุล

4.  แม่หม้อ  (จีนห้อ ,อาข่า)

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

( ว่าง )

5.  ยางคำนุ (กร.)

ดอยฮาง

เมือง

เชียงราย

พระคำพล  มหิสฺสุโร  (สุริเตอร์)

6. ทุ่งโค้ง (กร.)

ดอนศิลา

เวียงชัย

เชียงราย

พระเทเวศน์ จนฺทโชโต (หล้าเป็ง)

7. อาแหละ

แม่สลอกนอก

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

( ว่าง )

8. ป่าไร่หลวง

บ้านแซว

 เชียงแสน

 เชียงราย

( ว่าง )

     


 

ศูนย์อบรมฯห้วยน้ำเย็น
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

งาน หน.พระธรรมจาริก
เขต๒,๓(ภาพเก่า)

 รับโล่ฯผู้ว่าจังหวัด
หมู่บ้านศีล๕(ยางคำนุ)

 

พระสหายสมเด็จย่าเยี่ยม
พระธรรมจาริก

 

 

  MVภาพประกอบเพลงกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของศูนย์อบรมศีลธรรมฯ ส่งข้อมูลรูปภาพมาที่ Email : aravan2521@hotmail.com 

 

Copyright (c) 2010 by JARIKCR.COM                                                             

Designed by: free templates online