ตามรอยพระธรรมจาริกรุ่นแรกผู้เสียสละ
เล่าขานถึงตุ๊ลุงมหา
หลวงตาทำงาน

ศูนย์อบรมฯ ธรรมจาริก
- พื้นที่รับผิดชอบ

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
- ท่องเที่ยวใกล้อาศรม  

         

  
                   
  ภาพเก่าเล่าธรรมจาริก       เดินทางเผยแผ่      ส่งคณะขึ้นรถไฟ       โอวาทธรรมฯ         ธรรมเมตตา        เยี่ยมธรรมจาริก     เข้าถึงพื้นที่ยุคแรกText
   

สองคนยลตามช่อง  คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม  คนหนึ่งตาแหลมคม  มองเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย


ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


Text

 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 34 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
797 คน
3631 คน
41461 คน
เริ่มเมื่อ 2010-12-17

 

รอยพระยุคลบาทในหลวง

ชุดเพลงธรรมจาริก 

750 ปีเชียงราย 

 


ศูนย์อบรมศีลธรรมฯบ้านธรรมจาริก www.jarikcr.com                                                                                                                                                                                                                                         

 

ทำเนียบพระธรรมจาริก และพื้นที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก

ตำบลแม่จัน    อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย


พระอุทิศ  อตฺตสุโภ  (จิตต์มณี) มรณะภาพ๑ก.พ.๕๕

อาศรมพระธรรมจาริกบ้านทุ่งโค้ง

พระคำพล  มหิสฺสุโร  (สุริเตอร์)

อาศรมพระธรรมจาริกบ้านยางคำนุ

พระสนั่น เตชปญฺโญ  (กาใจ)   

อาศรมพระธรรมจาริกบ้านธรรมจาริก

 

พระวิเชียร  อารยธมฺโม  (ฝอดสูงเนิน)

อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่หม้อ


พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านธรรมจาริก (อาศรมหลัก)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อ - ฉายา (นามสกุล)

โทรศัพท์สามารถติดต่อได้

อาศรมฯ บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัดxml:namespace prefix = o />

1.   ม้งเก้าหลัง  (ม้ง /ทญ.อีก้อ)

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

2.  ธรรมจาริก  (เย้า)

แม่จัน

แม่จัน

เชียงราย

3. ธรรมจาริก (เย้า,จีนฮ่อ,อาข่า)

แม่จัน

แม่จัน

เชียงราย

 

4.  แม่หม้อ  (จีนห้อ ,อาข่า)

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

พระวิเชียร อารยธมฺโม(ฝอดสูงเนิน)

5.  ยางคำนุ (กร.)

ดอยสาว

เมือง

เชียงราย

พระคำพล  มหิสฺสุโร  (สุริเตอร์)

6. ทุ่งโค้ง (กร.)

ดอนสิลา

เวียงชัย

เชียงราย

พระอุทิศ  อตฺตสุโภ  (จิตต์มณี)

7.  ขุนแม่บง

โชคชัย

ดอยหลวง

เชียงราย

พระสนั่น เตชปญฺโญ  (กาใจ)   

 


 

อาศรมฯ บ้านธรรมจาริก
 
อาศรมฯ บ้านยางคำนุ
 

อาศรมฯ บ้านทุ่งโค้ง

อาศรมฯ บ้านม้งเก้าหลัง

อาศรมฯ บ้านแม่หม้อ

อาศรมฯ บ้านป่าไร่หลวง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของศูนย์อบรมศีลธรรมฯ ส่งข้อมูลรูปภาพมาที่ Email : aravan2521@hotmail.com 

 

Copyright (c) 2010 by JARIKCR.COM                                                             

Designed by: free templates online